WINECONTROL

Víno pod kontrolou

Legislativa

Podpora plnění požadavků vinařského zákona

Přesná kontrola

Atmosférického a hydrostatického tlaku

Vzdálený přístup

Online přehled o stavu tankového hospodářství

Zvýšení kvality vína

Více času pro práci s produktem bez rizika kontaminace

Bezpečnost práce

Obsluha tanků z úrovně podlahy

Bez rizika

Poškození tanků podtlakem a přetlakem

Produktivněji

Snadná obsluha s eliminací chyb lidského faktoru

Ochrana vína

Před únikem ochranné atmosféry

Havarijní monitoring

Okamžité hlášení úniků a poruch pomocí SMS

Snížení nákladů

Za mzdy, energie, plyn, obalový materiál

Investiční úspory

Levnější rozvody a konfigurace tanků

Efektivnější skladování

Možnost lahvování menších sérií

Ochrana před chybou obsluhy

  • už žádné obavy při vypouštění či napouštění tanků
  • stabilní tlak ochranné atmosféry bez ohledu na rychlost čerpání
  • automatické vymezení horní a dolní hranice plnění tanku

Využijte plně potenciál již pořízených tanků s inertní konstrukcí

  • demontujeme problematické části a osadíme řídící jednotky WINECONTROL

nebo

Snižte pořizovací náklady na nové tanky osazením systému WINECONTROL

  • žádné problematické stavoznaky

  • žádné v praxi nefungující mechanické pojistné ventily

  • žádné nákladné velkoprůměrové porubí pro distribuci nízkotlakého dusíku

Rádi Vám vše vysvětlíme osobně, napište nám!

Prosím potvrďte Váš souhlas se zásadami ochrany osobních údajů.

WINECONTROL provozuje
M-ex production s.r.o.
Veslařská 153/136 Jundrov
637 00 Brno

mob: +420 602 775 486
e-mail: mex@mex.cz
web: www.mex.cz

WINECONTROL
Víno pod kontrolou
Vzdálený přístup
Online přehled o stavu tankového hospodářství
Přesná kontrola

Atmosférického a hydrostatického tlaku
Bezpečnost práce

Obsluha tanků z úrovně podlahy
Bez rizika

Poškození tanků podtlakem a přetlakem
Produktivněji

Snadná obsluha s eliminací chyb lidského faktoru
Zabezpečení produktu

Proti oxidaxci a úniku
Efektivnější skladování

Možnost lahvování menších sérií
Snížení nákladů

Za energie, plyn, obalový materiál
Investiční úspory

Levné rozvody plynu